5+1 : (Το) περιοδικό του οικουμενικού ελληνισμού
 
Τίτλος:5+1 : (Το) περιοδικό του οικουμενικού ελληνισμού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:5+1 : (Το) περιοδικό του οικουμενικού ελληνισμού
Παράλληλος κύριος τίτλος:5+1 The magazine of ecumenical Hellenism
Δημοσίευση:Αθήνα : Πανουσόπουλος Σταύρος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2008
τεύχος 38
2008
τεύχος 38
Πλήρης
Μέλος Δικτύου