Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις και Πανευρωπαϊκή
 
Τίτλος:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις και Πανευρωπαϊκή
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ.-Βελγ. Επιθεώρ. Πανευρ.
ISSN:1106-1162
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις και Πανευρωπαϊκή
Παράλληλος κύριος τίτλος:Revue Belgo-Hellénique et Paneuropéenne
Τίτλος Κλειδί:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις και Πανευρωπαϊκή
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ.-Βελγ. Επιθεώρ. Πανευρ.
Δημοσίευση:Αθήνα : Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, 1973-1977
Belgique : Union des Diplômés des Universités et des Écoles de Hautes Études de Belgique, 1973-1977
ISSN:1106-1162
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις
DDC Ταξινόμηση:060
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1974
τεύχος 6
1974
τεύχος 8
Πλήρης