Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ για το έτος ...
 
Τίτλος:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ για το έτος ...
Συντομευμένος Τίτλος:Συμπλ. Ελλ. Βιβλιογρ. Αλκοόλ ετ.
ISSN:1791-3365
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ για το έτος ...
Τίτλος Κλειδί:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ για το έτος ...
Συντομευμένος Τίτλος:Συμπλ. Ελλ. Βιβλιογρ. Αλκοόλ ετ.
Δημοσίευση:Αθήνα : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), 2007-2009
ISSN:1791-3365
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Άλλαξε πάλι σε:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ
DDC Ταξινόμηση:360
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.