Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
 
Τίτλος:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
Συντομευμένος Τίτλος:Συμπλήρ. Ελλ. Βιβλιογρ. Ναρκ. ετ. (CD-ROM)
ISSN:1791-3357
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
Τίτλος Κλειδί:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ... (CD-ROM)
Συντομευμένος Τίτλος:Συμπλήρ. Ελλ. Βιβλιογρ. Ναρκ. ετ. (CD-ROM)
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), 2009-
ISSN:1791-3357
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Άλλη έκδοση σε διαφορετικό μέσο:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
DDC Ταξινόμηση:360
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.