Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
 
Τίτλος:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
Συντομευμένος Τίτλος:Συμπλήρ. Ελλ. Βιβλιογρ. Ναρκ. ετ.
ISSN:1109-2068
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Πατρότητα του συμπληρώματος:Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά
Τίτλος:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
Τίτλος Κλειδί:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
Συντομευμένος Τίτλος:Συμπλήρ. Ελλ. Βιβλιογρ. Ναρκ. ετ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), 1999-2009
ISSN:1109-2068
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Πατρότητα του συμπληρώματος:Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά
Άλλαξε πάλι σε:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ
Άλλη έκδοση σε διαφορετικό μέσο:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ... (CD-ROM)
DDC Ταξινόμηση:360
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.