Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά
 
Τίτλος:Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ. Βιβλιογρ. Ναρκ.
ISSN:1108-2771
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συμπληρώματα:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
Τίτλος:Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά
Τίτλος Κλειδί:Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ. Βιβλιογρ. Ναρκ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικονομία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ιστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) , 1996-2009
ISSN:1108-2771
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συμπληρώματα:Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος ...
DDC Ταξινόμηση:360
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.