Πολιτική επιθεώρησις : εβδομαδιαίον πολιτικόν και κοινωνιολογικόν περιοδικόν
 
Τίτλος:Πολιτική επιθεώρησις : εβδομαδιαίον πολιτικόν και κοινωνιολογικόν περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτική επιθεώρησις : εβδομαδιαίον πολιτικόν και κοινωνιολογικόν περιοδικόν
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος 1 τεύχ. 1 (1916)-
Δημοσίευση:Αθήναι : [χ.ό.], 1916-
Φυσική Περιγραφή:τ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η περιγραφή βασίζεται σε: Έτος 1 τεύχ. 1 (1916).
Εβδομαδιαίο
DDC Ταξινόμηση:320.05
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1916 1917 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1915 1946 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1945 1946 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1916
τόμος 1
1917
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1916
τόμος 1
1920
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1916 1946 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1945
τεύχος 1
1946
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1916 1921 Ελλιπής