Παραμεθόριος
 
Τίτλος:Παραμεθόριος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παραμεθόριος
Δημοσίευση:χ.τ. : χ.ό., 1983-1984
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1983 1984 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1983
τεύχος 23
1983
τεύχος 23
Πλήρης
Μέλος Δικτύου