Οικογένεια : πανελλήνιος εικονογραφημένη εφημερίς
 
Τίτλος:Οικογένεια : πανελλήνιος εικονογραφημένη εφημερίς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Οικογένεια : πανελλήνιος εικονογραφημένη εφημερίς
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:[Τ. 1 τεύχ. 1 (1927)]-
Δημοσίευση:Αθήναι : [χ.ό.], 1927-
Φυσική Περιγραφή:τ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η περιγραφή βασίζεται σε: Τ. 2 τεύχ. 69 (1928).
Άγνωστη
DDC Ταξινόμηση:059.495
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1928 1928 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1927 1935 Ελλιπής