Το νέον κράτος : μηνιαία επιθεώρησις : πολιτική, κοινωνική φιλοσοφία, ιστορία, τέχνη
 
Τίτλος:Το νέον κράτος : μηνιαία επιθεώρησις : πολιτική, κοινωνική φιλοσοφία, ιστορία, τέχνη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το νέον κράτος : μηνιαία επιθεώρησις : πολιτική, κοινωνική φιλοσοφία, ιστορία, τέχνη
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος 1 τεύχ. 1 (1937)-
Δημοσίευση:Αθήναι : Αρίστος Καμπάνης, 1937-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η περιγραφή βασίζεται σε: Έτος 1 τεύχ. 1 (1937).
DDC Ταξινόμηση:059.495
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1937
τόμος 1
1941
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1937
τεύχος 1
1941
τεύχος 43
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1937
τόμος 1
1941
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1937
τόμος 1
1941
τόμος 42
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1937 1941 Ελλιπής