Πανδώρα
 
Τίτλος:Πανδώρα
ISSN:1108-7293
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πανδώρα
Τίτλος Κλειδί:Πανδώρα (Αθήνα. 1997)
Δημοσίευση:Αθήνα : Κατερίνα Δενδρινού, 1997-
ISSN:1108-7293
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Δύο φορές το έτος
DDC Ταξινόμηση:880
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2007-2008
τόμος 21
2007-2008
τόμος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1997
τεύχος 1
2007
τεύχος 19
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1997
τεύχος 1
2007
τεύχος 19
Ελλιπής