Ήπειρος : περιοδική έκδοση της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης
 
Τίτλος:Ήπειρος : περιοδική έκδοση της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ήπειρος : περιοδική έκδοση της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Α΄ τεύχ. 1 (Ιαν./Ιούν. 1978)-
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης, 1978-
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο 1986-
Εξαμηνιαίο 1978-1985
DDC Ταξινόμηση:949.53
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1978 1989 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1978
τεύχος 1
1979
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1978
τεύχος 1
1979
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1978
τόμος 1
1991
τόμος 13
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1980
τεύχος 2
1980
τεύχος 2
Πλήρης
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1979 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1978 1986 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1978 1990 Ελλιπής