Το Ελληνικόν έτος : ημερολόγιον της Ενώσεως Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων
 
Τίτλος:Το Ελληνικόν έτος : ημερολόγιον της Ενώσεως Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Ελληνικόν έτος : ημερολόγιον της Ενώσεως Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ένωση Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων
Δημοσίευση:Αθήναι : Πυρσός, 1929-
Φυσική Περιγραφή:τ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η περιγραφή βασίζεται σε: (1929)
Ετήσια
DDC Ταξινόμηση:889
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1929 1930 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1929 1930 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1929
τόμος 1
1930
τόμος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου