Εδεσσαϊκά Χρονικά
 
Τίτλος:Εδεσσαϊκά Χρονικά
ISSN:1105-7726
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Εδεσσαϊκά Χρονικά
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:I/1972-II/1976
Δημοσίευση:Έδεσσα : Φιλοπρόοδος Σύλλογος Εδέσσης Μέγας Αλέξανδρος, 1972-1976
ISSN:1105-7726
Γλώσσα:Ελληνική
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Απροσδιόριστη συχνότητα
Θέματα:Έδεσσα
Ιστορία
Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1972 1973 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1975
τόμος 8
1975
τόμος 8
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1972
τόμος 1
1976
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1974 1977 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου