Δωδεκανησιακά
 
Τίτλος:Δωδεκανησιακά
ISSN:1107-4337
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δωδεκανησιακά
Τίτλος Κλειδί:Δωδεκανησιακά
Δημοσίευση:Αθήνα : Ι. Μ. Χατζηφώτης, 1966-
ISSN:1107-4337
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1966
τόμος 1
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1966
τόμος 1
1967
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1966
τόμος 1
1967
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1966 1967 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1966
τόμος 1
1967
τόμος 2
Ελλιπής