Δελτίον τουρκικής βιβλιογραφίας
 
Τίτλος:Δελτίον τουρκικής βιβλιογραφίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον τουρκικής βιβλιογραφίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ. 1 (1967)-τχ. 12 (1971)
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, 1967-1971
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Χωρίς σταθερή συχνότητα 1967-1971
DDC Ταξινόμηση:015.561
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1967 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1967 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1967 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1967
τόμος 1
1971
τόμος 5
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου