Γενική επιθεώρησις : σύγγραμμα περιοδικόν δις του μηνός εκδιδόμενον
 
Τίτλος:Γενική επιθεώρησις : σύγγραμμα περιοδικόν δις του μηνός εκδιδόμενον
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γενική επιθεώρησις : σύγγραμμα περιοδικόν δις του μηνός εκδιδόμενον
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Α' - 1892 (Μάρτιος)-
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου της "Εστίας", 1891-1893
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 23 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ο τόμος Γ' (έτος Β') 1893: Εν Αθήναις : Γραφεία Γενικής Επιθεωρήσεως.
Τα τεύχη ΙΓ-ΚΔ εκδόθηκαν το 1891 και 1892.
Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1892 1893 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1983
τόμος 3
1983
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1892 1893 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1891 1892 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1892
τόμος 1
1893
τόμος 3
Ελλιπής