ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΝΙΑ
 
Τίτλος:ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΝΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΝΙΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1976
τόμος 1
1981
τόμος 45
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1976
τεύχος 1
1981
τεύχος 45
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1976
τεύχος 1
1981
τεύχος 44
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1976 1981 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1978
τεύχος 18
1980
τεύχος 36
Ελλιπής