Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 
Τίτλος:Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Συντομευμένος Τίτλος:Επιθεώρ. Επιστημ. Εκπαιδ. Θεμ.
ISSN:1108-4723
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Τίτλος Κλειδί:Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Συντομευμένος Τίτλος:Επιθεώρ. Επιστημ. Εκπαιδ. Θεμ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Δημοσίευση:Αθήνα : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1999-2000
ISSN:1108-4723
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων [ISSN 1109-284X] 2000-
Συνεχίζεται από:Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
DDC Ταξινόμηση:378
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1999 2001 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
2000
τόμος 3
2001
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
2001
τόμος 4
2001
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
1999 Πλήρης
Μέλος Δικτύου