Σύνοψις νομολογίας
 
Τίτλος:Σύνοψις νομολογίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σύνοψις νομολογίας
Τίτλος Κλειδί:Σύνοψις νομολογίας
Δημοσίευση:Αθήναι : Αρχείο Νομολογίας, 1935-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1935 1958 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1935 1952 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Σπουδαστήριο Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
1935 1958 Ελλιπής