Αρχείον ιδιωτικού δικαίου = τριμηνιαία νομική επιθεώρησις = archives de droit prive : revue juridique trimestrielle
 
Τίτλος:Αρχείον ιδιωτικού δικαίου = τριμηνιαία νομική επιθεώρησις = archives de droit prive : revue juridique trimestrielle
Τίτλος:Αρχείον ιδιωτικού δικαίου = τριμηνιαία νομική επιθεώρησις = archives de droit prive : revue juridique trimestrielle
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ. 1 (1934)-
Δημοσίευση:Αθήναι : Εκδοτικός Οίκος Τζάκα και Δεκαγραμματίκα, 1934-
Σημειώσεις:Ιδιοκτήτης-Διευθυντής Παν. Ι. Ζέπος.
Επιμελητής ύλης Χαραλ. Γ. Καλαντζής.
Τριμηνιαίο.
Θέματα:Αστικό δίκαιο--Ελλάδα
Δίκαιο--Ελλάδα
LCC Ταξινόμηση:KKE491.3.A74 1934
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1934 1953 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1934 1950 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1943 1946 Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1934
τόμος 1
1959 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1934 1952 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1934 1952 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1934 1959 Ελλιπής