Λαογραφία : Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
 
Τίτλος:Λαογραφία : Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
ISSN:1010-7266
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λαογραφία : Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
Τίτλος Κλειδί:Λαογραφία (Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας.)
Δημοσίευση:Αθήναι : Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία
ISSN:1010-7266
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο,
Τριμηνιαίο,
Εξαμηνιαίο,
Θέματα:Folklore
Ethnology
DDC Ταξινόμηση:390
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1909 1998 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

1909 1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1909
τόμος 1
1997
τόμος 38
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1974
τόμος 29
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1909
τόμος 1
1997
τόμος 38
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Ρίο
1909
τόμος 1
1986
τόμος 34
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1985
τόμος ?
1990
τόμος ?
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
1990
τόμος 35
1995
τόμος 37
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
1909 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1909
τόμος 1
2016 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1902
τόμος 1
1970
τόμος 23
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1909
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1909
τόμος 1
2012
τόμος 42
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1909
τόμος 1
1997
τόμος 38
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1909 1994 Ελλιπής
Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών
1993
τεύχος 36
1998
τεύχος 38
Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1909
τόμος 1
2010-2012
τόμος 42
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1909
τόμος 1
2007-2009
τόμος 41
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1910
τόμος 2
1974
τόμος 29
Ελλιπής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1909
τόμος 1
Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας
1974
τόμος 29
1994
τόμος 39
Ελλιπής