Εφημερίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως : πρόλογος, εισαγωγή υπό Γεωργίου Δ. Δημακοπούλου
 
Τίτλος:Εφημερίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως : πρόλογος, εισαγωγή υπό Γεωργίου Δ. Δημακοπούλου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως : πρόλογος, εισαγωγή υπό Γεωργίου Δ. Δημακοπούλου
Παράλληλος κύριος τίτλος:Le Moniteur Grec
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εθνικό Τυπογραφείο, 1972-1973
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 35-42 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1832 1832 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου