Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος = Bulletin de la Societe historique et ethnologique de la Grece
 
Τίτλος:Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος = Bulletin de la Societe historique et ethnologique de la Grece--fre
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ιστορ. Εθνολ. Εταιρ. Ελλ.
ISSN:1012-229X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος = Bulletin de la Societe historique et ethnologique de la Grece--fre
Παράλληλος κύριος τίτλος:Bulletin de la Societe historique et ethnologique de la Grece
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ιστορ. Εθνολ. Εταιρ. Ελλ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1883-
ISSN:1012-229X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακαθόριστη συχνότητα
DDC Ταξινόμηση:949.5
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1956
τόμος 10
1989
τόμος 32
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1956 1983 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1883
τόμος 1
1989
τόμος 32
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1985
τόμος 28
1986
τόμος 29
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1980
τεύχος 23
1981
τεύχος 24
Πλήρης
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1928
τόμος @?i??
1989
τόμος 32
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1883
τόμος 1
1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1883
τόμος 1
1926
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1883
τόμος 1
1989
τόμος 32
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1956
τόμος 11
1989
τόμος 32
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1956
τόμος 11
1989
τόμος 32
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1883 1970 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1883 1989 Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1883
τόμος 1
1989
τόμος 32
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1983
τόμος 1
1989
τόμος 32
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1883
τόμος 1
Ελλιπής