Δελτίον Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 
Τίτλος:Δελτίον Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ιατρ. Εταιρ. Αθ.
ISSN:1107-1710
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ιατρ. Εταιρ. Αθ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Δημοσίευση:Εν Αθήναι : Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 1904-[19??]
ISSN:1107-1710
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.