Πληροφορίες
Σύστημα Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) είναι ένας πυρήνας βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους.

Η λειτουργία του ΕΔΕΤΒ στηρίζεται στο Σύστημα Διαδανεισμού που ανέπτυξε το ΕΚΤ και στην αξιοποίηση της online βάσης δεδομένων Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών.

Στο ΕΔΕΤΒ συμμετέχουν 143 βιβλιοθήκες μέλη από όλες τις περιοχές της χώρας. Από το 2000 έχουν ικανοποιηθεί 261956 παραγγελίες άρθρων.


Δομή και λειτουργία του ΕΔΕΤΒ

Οι βιβλιοθήκες-μέλη του ΕΔΕΤΒ έχουν τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογή να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τις βιβλιοθήκες του δικτύου που περιλαμβάνουν στη συλλογή τους ένα συγκεκριμένο περιοδικό. Στη συνέχεια μπορούν να παραγγείλουν online αντίγραφο ενός άρθρου στις βιβλιοθήκες που το έχουν. Έτσι διευρύνονται τα στενά όρια κάθε βιβλιοθήκης και διευκολύνεται η πολλαπλή αξιοποίηση της εθνικής συλλογής επιστημονικών περιοδικών.

Την κεντρική διαχείριση του δικτύου των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών-μελών έχει αναλάβει το ΕΚΤ.

Τα μέλη του ΕΔΕΤΒ είναι βιβλιοθήκες που οι συλλογές τους περιλαμβάνονται στην online βάση δεδομένων Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών, έχουν υπογράψει με το ΕΚΤ το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας και έχουν την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως προμηθευτές και πελάτες του ΕΔΕΤΒ.

Οι βιβλιοθήκες-μέλη έχουν πρόσβαση μέσω κωδικών. Μέσα από οθόνη αναζήτησης η εφαρμογή επιτρέπει στη βιβλιοθήκη-πελάτη την αναζήτηση και τον εντοπισμό ενός περιοδικού στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών και την εμφάνιση των βιβλιοθηκών που το περιλαμβάνουν στη συλλογή τους. Στη συνέχεια η βιβλιοθήκη-πελάτης προχωρά στην παραγγελία άρθρου του περιοδικού, συμπληρώνοντας στην ηλεκτρονική φόρμα τα στοιχεία του άρθρου, τον τρόπο αποστολής και τη σειρά προτεραιότητας των βιβλιοθηκών–προμηθευτών που επιλέγουν. Το σύστημα ελέγχει βασικά στοιχεία ορθότητας και καταχωρεί την παραγγελία. Τόσο οι βιβλιοθήκες-πελάτες όσο και οι βιβλιοθήκες-προμηθευτές μπορούν να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη των παραγγελιών που τους αφορούν.

Ο ρόλος του ΕΚΤ στη λειτουργία του ΕΔΕΤΒ είναι συντονιστικός και παρέχει την απαιτούμενη υποδομή και εξοπλισμό, σε κεντρικό επίπεδο, για την υποστήριξη του ρόλου του διαθέτη (host computer). Διαθέτει το λογισμικό για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών, και τους κωδικούς πρόσβασης, πραγματοποιεί τη λογιστική διαχείριση, εκδίδει τα στατιστικά και τα παραστατικά των παραγγελιών και παρέχει υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία του Δικτύου μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.


Χρήσεις - Χρησιμότητα

Το ΕΔΕΤΒ αποτελεί μοναδικό δίκτυο βιβλιοθηκών στην Ελλάδα στο οποίο συμμετέχουν και επωφελούνται από τη συνεργασία βιβλιοθήκες όλων των τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, ειδικές κ.ά.)

Μέσω του δικτύου επιτυγχάνεται πολλαπλή αξιοποίηση των συλλογών περιοδικών των ελληνικών βιβλιοθηκών.


Ιστορικό

Το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 1994 με πρωτοβουλία του ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογίας - ΕΠΕΤ Ι. Κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας του συμμετείχαν έξι (6) βιβλιοθήκες, μεταξύ των οποίων και η Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας «Κ. Θ. Δημαράς» του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

Σκοπός του ΕΔΕΤΒ υπήρξε η ανάπτυξη υποδομής, η δημιουργία μηχανισμού και η απόκτηση τεχνογνωσίας για τη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών, η αναβάθμιση των παρεχόμενων από τις βιβλιοθήκες υπηρεσιών και η βέλτιστη αξιοποίηση των συνεχώς μειούμενων κονδυλίων που διατίθενται στις βιβλιοθήκες. Ο σκοπός επετεύχθη μέσω της λειτουργίας του συνεργατικού αυτού δικτύου και της άμεσης (online) παραγγελίας άρθρων περιοδικών που περιλαμβάνονται στις συλλογές των βιβλιοθηκών-μελών.

Μέχρι το 1999 η λειτουργία του Δικτύου στηριζόταν στο σύστημα του διαθέτη ΕΡΜΗ (λογισμικό DIMDI) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε περιβάλλον WEB-ORACLE. Η λειτουργία του Δικτύου εκσυγχρονίσθηκε ακόμη περισσότερο με τη χρήση του συστήματος ARIEL, μέσω του οποίου οι βιβλιοθήκες – μέλη αποστέλλουν ή λαμβάνουν άρθρα ηλεκτρονικά.

Σήμερα, προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτη η διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης, καθώς και πιο φιλικό το περιβάλλον αναζήτησης και παραγγελίας, η λειτουργία του ΕΔΕΤΒ μεταφέρθηκε σε τεχνολογικό περιβάλλον λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) με σύγχρονη αρχιτεκτονική n-tier που διευκολύνει σημαντικά την παραμετροποίηση, συντήρηση και επέκταση του συστήματος.

Ο εκσυγχρονισμός και οι αναβαθμίσεις της λειτουργίας του Δικτύου έχουν υλοποιηθεί αποκλειστικά από το ΕΚΤ.

Σήμερα, στο ΕΔΕΤΒ συμμετέχουν 143 βιβλιοθήκες όλων των τύπων.