Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ΕΙΕ - eie.gr
Κεντρική ΒιβλιοθήκηΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
Όνομα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.