Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών Σύστημα Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Παρουσιάζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα 100.974 επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν 188 ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους. (περισσότερα)

Περιλαμβάνει 145 βιβλιοθήκες που συνεργάζονται για την άμεση παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών τους. Από το 2000 έχουν ικανοποιηθεί 260707 παραγγελίες. (περισσότερα)