Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 114
115 27 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 213-2088612, 2132088427
Τηλεομοιότυπο 213-2088612
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος hippocratio.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δεληκούρα Ειρήνη
Τηλέφωνο 213-2088612, 213-2088427
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη