Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
265 00 Ρίο-Πάτρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2610-994721
Τηλεομοιότυπο 2610-997873
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Μανιάκη Μαριάντζελα
Τηλέφωνο 2610-994721
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη