Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου Βούτες
70013 Ηράκλειο
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2810 393256, 394313
Τηλεομοιότυπο 2810 393234
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.lib.uoc.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Aleph 20.01
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προσωπικό

Προϊσταμένη Τζανάκη Ελευθερία
Τηλέφωνο 2810-393236
Τηλεομοιότυπο 2810-393234
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Προκοπάκη Ελευθερία
Τηλέφωνο 2810-394792
Τηλεομοιότυπο 2810-393234
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Τσαγκαράκη Βίκυ
Τηλέφωνο 2810-545125
Τηλεομοιότυπο 2810-393234
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη