Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ελλης 8
591 00 Βέροια
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 23310-24494
Τηλεομοιότυπο 2331024600
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος libver.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Δημόσια
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Προϊστάμενος Γκαλίτσιος Αντώνιος
Τηλέφωνο 23310-24494
Τηλεομοιότυπο 23310-24600
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Κελεσίδου Σόνια
Τηλέφωνο 2331024494
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Τολίκα Μαρία
Τηλέφωνο 23310-24494
Τηλεομοιότυπο 23310-24600
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ