Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αιόλου 86
105 59 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-3341454
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Είδος Τραπεζικός Οργανισμός
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό