Εθνική Πινακοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Στρατού Γουδή Κατεχάκη
115 25 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-7235937-938 εσ. 156 ή 157
Τηλεομοιότυπο 210-7232059
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Προϊσταμένη Μεντζαφού Όλγα
Τηλέφωνο 210-7232058
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Γενούζου Χρυσάνθη
Τηλέφωνο 210-7239508
Τηλεομοιότυπο 210-1239508
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ