Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Παπασιοπούλου 2-4
351 00 Λαμία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 22310-66929
Τηλεομοιότυπο 22310-66939
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος ucg.gr
   
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Παπαϊωάννου Αριέττα
Τηλέφωνο 22310-66929
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ