Γενικό Νοσοκομείο Aττικής "ΚΑΤ"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Νίκης 2
145 61 Κηφισιά
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2132086398
Τηλεομοιότυπο 2132086773
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.kat-hosp.gr
   
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Ειδική
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Λάππα Ευαγγελία
Τηλέφωνο 2132086398
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 6946433035
Ιστοσελίδα http://www.kat-hosp.gr
   
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 2132086398
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 6946433035
Ιστοσελίδα http://www.kat-hosp.gr/pages.fds?pagecode=12.03&langid=1
   

Τοποθεσία στο χάρτη