Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεταμορφώσεως 2 & Δημητριάδος
383 33 Βόλος
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2421006335
Τηλεομοιότυπο 2421006345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-74891
Τηλεομοιότυπο 24210-74851
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσία Διαδανεισμού
Τηλέφωνο 24210-06328
Τηλεομοιότυπο 24210-06345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ