Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεταμορφώσεως 2 & Δημητριάδος
383 33 Βόλος
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2421006335
Τηλεομοιότυπο 2421006345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-06338
Τηλεομοιότυπο 24210-06345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσία Διαδανεισμού
Τηλέφωνο 24210-06328
Τηλεομοιότυπο 24210-06345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ