Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βιόπολις - Μεζούρλο
411 10 Λάρισα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2410 685740-41
Τηλεομοιότυπο 2410 685510
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-74891
Τηλεομοιότυπο 24210-74851
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου ΒΙΟΧΗΜΙΑ Υπ. Διαδανεισμού
Τηλέφωνο 2410-06338
Τηλεομοιότυπο 2410-06345
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ