Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Τμήματος Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πλούτωνος 26 & Αιόλου
422 21 Λάρισα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2410-565276
Τηλεομοιότυπο 2410-579310
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊστάμενος Κλαψόπουλος Γιάννης
Τηλέφωνο 24210-74891
Τηλεομοιότυπο 24210-74851
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσία Διαδανεισμού
Τηλέφωνο 2410-565276
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ