Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου Κέντρο Πληροφόρησης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Κομνηνών 1
546 24 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-290468
Τηλεομοιότυπο 2310-290482
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Είδος Τραπεζικός Οργανισμός
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Παπάζογλου Ελένη
Τηλέφωνο 2310-290468
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ