Ακαδημία Αθηνών Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημίου 28
106 79 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-3664789
Τηλεομοιότυπο 210-3643067
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Είδος Ειδική
Σύστημα Advance
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Ακαδημία Αθηνών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Τσουρή Ειρήνη
Τηλέφωνο 210-3664790
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Κατσαμάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο 210-3664789
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Αδάμ Κυριακή
Τηλέφωνο 210-3664791
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ