Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
122 44 Αιγάλεω
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210538-1202, 1156, 1007
Τηλεομοιότυπο 210-5690158
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.puas.gr/
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance 6.07
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Δριμή Γεωργία
Τηλέφωνο 210538-1007
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Κωσταράκου Αθηνά
Τηλέφωνο 2105381202
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ