Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Πύργος
540 06 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310 991210
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος auth.gr
   
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Νούνη Ανδριανή
Τηλέφωνο 2310-991242
Τηλεομοιότυπο 2310-991211
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ