251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Παναγιώτη Κανελλόπουλου 3
115 25 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2107464177
Τηλεομοιότυπο 2107464125
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Μακρής Νικόλαος
Τηλέφωνο 210-7464177
Τηλεομοιότυπο 210-7464125
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 7463795
   
Υπεύθυνος Δικτύου Καμπούνιας Δημοσθένης
Τηλέφωνο 210-7464177
Τηλεομοιότυπο 210-7464125
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Μαυρίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο 210-7464177
Τηλεομοιότυπο 210-7464125
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ