Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Βιβλιοθήκη Σερρών (Πρώην Τ.Ε.Ι
Κ.Μ.)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας
621 24 Σέρρες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 23210 49173 49265
Τηλεομοιότυπο 23210 49174
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.teicm.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Σιούλα Αγνή
Τηλέφωνο 23210-49185
Τηλεομοιότυπο 23210-49174
   
Υπεύθυνη Δικτύου Χριστοφορίδου-Ναούμ Μάρθα
Τηλέφωνο 23210-49265 & 49173
Τηλεομοιότυπο 23210-49174
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστοσελίδα http://lib.teicm.gr/