Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 272
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310998668
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος auth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Πασίδου Αθηνά
Τηλέφωνο 2310-998668
Τηλεομοιότυπο 2310-998668
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Γεωργιάδου Σοφία
Τηλέφωνο 2310 998668
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη