Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 113
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-998424
Τηλεομοιότυπο 2310-998582
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος math.auth.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Προϊστάμενος Σισκάκης Αριστομένης
Τηλέφωνο 2310-997936
Τηλεομοιότυπο 2310-998327
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Πιτιά Πουλχερία
Τηλέφωνο 2310-998424
Τηλεομοιότυπο 2310-998327
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη