Επιθεώρηση κοινωνικής ασφάλισης Ιδρύματος Κοιν. Ασφαλίσεων : εκδιδόμενο από το ΙΚΑ
 
Τίτλος:Επιθεώρηση κοινωνικής ασφάλισης Ιδρύματος Κοιν. Ασφαλίσεων : εκδιδόμενο από το ΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρηση κοινωνικής ασφάλισης Ιδρύματος Κοιν. Ασφαλίσεων : εκδιδόμενο από το ΙΚΑ
Προηγούμενος Τίτλος:Δελτίον Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων : μηνιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της διευθύνσεως μελετών του ΙΚΑ. 1951-1981, ISSN 0303-4844
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA)
Δημοσίευση:Αθήνα : Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 1982-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Δελτίον Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων : μηνιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της διευθύνσεως μελετών του ΙΚΑ [0303-4844] 1951-1981
Μηνιαίο
Συνεχίζει:Δελτίον Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων : μηνιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της διευθύνσεως μελετών του ΙΚΑ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2007 2009 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1982 1991 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
ΔΕΗ Διεύθυνση Εκπαιδεύσης/ΤAME
1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2004
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1982
τόμος 32
2009
τεύχος 58
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2004
τόμος 0
τεύχος 1
2009
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1982 2009 Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1

1984
τεύχος 3/4
2009
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου