Πληροφοριακόν Δελτίον. Χρηματιστήριον Αθηνών
 
Τίτλος:Πληροφοριακόν Δελτίον. Χρηματιστήριον Αθηνών
Συντομευμένος Τίτλος:Πληροφ. Δελτ. - Χρηματιστ. Αθ.
ISSN:1107-227X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πληροφοριακόν Δελτίον. Χρηματιστήριον Αθηνών
Παράλληλος κύριος τίτλος:Bulletin of the Athens Stock Exchange
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Δελτίον του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Δελτίον.Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Συντομευμένος Τίτλος:Πληροφ. Δελτ. - Χρηματιστ. Αθ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Χρηματιστήριο Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Χρηματιστήριον Αξιών Αθηνών, 1955-1971
ISSN:1107-227X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Πληροφοριακόν Δελτίον
DDC Ταξινόμηση:332.4
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1960 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1959 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου